Marka Patent İşlemleri Kim Tarafından Yürütülür? 24 Ağustos 2020
Marka Patent İşlemleri Kim Tarafından Yürütülür?

Marka, ürün ve buluşların korunabilmesi, tescilinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemiş olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Markasını ya da patentini tescilletmek isteyen kişiler, tescil işleminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Marka patent işlemleri marka ve patent tescil hizmeti veren danışmanlık firmaları tarafından yürütülmektedir. Pamar danışmanlık, Antalya Marka Tescil adı altında marka ve patent tescil hizmeti veren firmaların en önemlilerinden bir tanesidir.

Patent Tescil Hizmeti

Patent, kişilerin ya da firmaların, bir buluşu söz konusu olduğunda, bu buluşu tekelleştirip diğer şahıs ve firmalara kendi izinlerine bağlı olarak kullanma hakkı vermesi olarak özetlenebilir. Bir buluşun patentinin alınabilmesi için işinde uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet almak tescil sürecini bir hayli kolaylaştırabilmektedir. Buluşunu güvence altına almak isteyen şahıs ve şirketler, Antalya Marka Tescil'e, Sistem Patent A.Ş. Vekillik firması üzerinden başvuru yapabilmektedir.

Buluşlar, maksimum 20 seneliğine tescillenebilir. 20 senenin sonunda, tescili uzatmak söz konusu olamaz. Çünkü ulusal ve uluslararası etik değerlere göre, her buluşun, insanlığa faydalı olmak gibi bir misyonu vardır.

Marka Tescil Hizmeti

Markalar, bir işletme ya da ürünün diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan her türlü özelliğini kapsar. Marka tescili ise bu özelliklerin başka işletmeler ve ürünler tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Antalya Marka Tescil, şahıs ve şirketlere, her türlü işletme ve ürünü tecilletme konusunda yardımcı olmakla kalmayıp, tecilletme sürecini şahıs ve şirketler adına yürütmektedir.

Marka tescili, işaretlerden rakamlara, rakamlardan isimlere, isimlerden sloganlara pek çok şeyi kapsayabilmektedir. Nelerin marka tescili konusu olabileceği, markasını tescilletmek isteyen şahıs ve şirketlere, marka tescil hizmeti veren danışmanlık firmaları tarafından bildirilmektedir.

Tasarım Tescil Hizmeti

Tasarımların tescillenmesi, oldukça önemli bir konudur. Çünkü tasarımlar, çok kolay yaygınlaşıp başkaları tarafından da kullanılabilen şeylerdir. Tasarım tescili için bazı kriterler bulunmaktadır. Genel ahlaka aykırı bulunan ve kamu düzenini tehdit eden tasarımlar, tescillenemez. Tasarımını tescilletmek isteyen kişi ve firmalara, hangi tasarımların tescillenip, hangi tasarımların tescillenemeyeceği, Antalya Marka Tescil gibi marka ve patent tescili konusunda hizmet veren firmalar tarafından açıklanmaktadır.