Tescilli Markayı Kullanmanın Sonuçları 20 Ağustos 2020
Tescilli Markayı Kullanmanın Sonuçları

Tescilli marka korunma kapsamındadır ve tescilli markayı kullanmanın sonuçları bu fiili uygulayanlara olumsuz yaptırımlar olarak geri döner. Tescilli markanın hakkını gasp etmek, marka tecavüzü ve haksız kazanç olarak nitelendirilebilen bu durum, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda dava sebebidir. Tescilli markanın kullanımından haksız kazanç elde eden ve dava süresince kötü niyetini sürdüren kişiler hakkında, gerçek ya da tüzel marka sahipleri hak iddia edebilir. İşlemlerin uzamaması adına son Yargıtay kararları ile daha hızlı sonuç alınmakta ve olası zararın önüne hukuki olarak geçilmektedir. Peki, tescilli markayı kullanmanın sonuçları nedir?

Marka Polisi Tarafından Usulsüz Taklit ya da Birebir Marka Kullanımı

Marka tescili; mal, hizmet, isim ya da dünyaca ünlü bir marka için daha önceden yapılmış olabilir. Belirli emek ve süreç sonunda tanınan bir markanın birebir logo, isim, işaret ya da benzer niteliklerinin kullanılması sonucu marka polisi tarafından, tescilli markayı kullanmanın yasal sorunları kapsamında tespit edilen ürünler toplattırılır ve cezai işlem uygulanır.

Tescilli Marka Kullanımı Sonrası Hükümsüzlük Davası

Tescilli marka sahibi daha sonra markayı kullanan kişiye hükümsüzlük davası açabilir ve marka sicilinden terkinini sağlayabilir. Bu işlemden sonra ise diğer davaları açabilir.

Tescilli Marka Kullanımı Marka Tecavüz Davası

Marka tecavüz davası, marka sahibinin haklarını hiçe sayarak haksız kazanç sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği eylemler neticesinde açılır. Bu davadan önce hükümsüzlük davasıyla sicilden terkini istenen marka için daha sonra marka tecavüz davası açılır.

Tescilli Marka Kullanımı ve Tazminat Davası

Tescilli markanın kullanılmasının tespiti ve kullandığı süre sonrası, marka sahibinin kazancında azalma yaşanabilir. Dava süresinin uzun sürmesini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Marka sahibinin kullanımı öğrendiği ya da daha sonra tespit ettiği delilleri davaya delil olarak göstermesi sonucu zararın boyutu, bilirkişiler tarafından tespit edilir.

Bu durumda çok ciddi zararların ortaya çıkması ve marka sahibinin yıpranması tazminata konudur. Marka adına düzenlenen kanun kapsamında, marka sahibinin hakları korunmaktadır. Marka tescil başvurusu sonrası itirazların değerlendirilmesi adına resmi bültende kalması bu nedenle önemlidir. Hukuki dayanağı olan marka tescilinin marka sahibine tanıdığı haklar sayesinde, hukuki yaptırımlara neden olur.