Marka tescil

Marka Tescil Nedir?

"Marka ; Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının belirli bir süre müracaat icra eden birey üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir."

Neler Marka Tescili Olabilir?

Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka  tesciline mevzu olabilir.


Marka Tescil Kriteri Nasıldır?

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline mevzu olan isim, işaret veya şeklin müracaat tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir halde farklı olması kriteridir.


Marka Başvurusu Öncesi Sorgulama

Markanın tescil başvurusu yapıldığı tarihten önce tescile konu bir marka olup olmadığı güvenli bir veritabanından kontrolünün yapılmış olması gerekmektedir. Yalnız veritabanı değil bununla beraber araştırma kriterlerinin de marka karar kriterlerine uygun bir araştırma sonucu vermesi gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu arama neticelarında benzer markaları çoğu süre vermemektedir. Bu da yanlış marka müracaatına sebep olabilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü Sistem Patent sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için Marka sorgulama veritabanını uzman yazılımcılarla geliştirmiş olduğu yazılımını sizlere açmış bulunmaktadır. Markanızı sorgulmak için buraya tıklayabilrsiniz.


Marka Tescili Nerede Yapılır?

Marka tescili Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılır. Kurma kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.Tescil süreci doğru araştırma, takip ve data birikimini gerektirir. Tescil aşaması ortalama 1 yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar. Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafınca başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği denetim edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.


Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ek olarak Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek yada tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.


Marka Başvurusu nasıl yapılır?

Marka başvurusu; müracaat sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya ihtiyaç duyulan evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.


Marka Başvurusunda İstenen Evraklar nedir?

Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi, Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.


Tüzel fert (şirket) Başvuruları

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo var ise
 • Vekaletname (Noter tasdikı gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;

 • Kimlik fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo var ise
 • Vekaletname (noter onayı gerekmez)

Marka Tescil süreci

 • Marka başvuru süreci şu aşamaları kapsar,
 • Marka tescil ihtiyacının tespiti ile ilgili danışmanlık
 • Marka sorgulaması
 • Markada koruma kapsamı ile ilgili informasyon verilmesi
 • Marka başvurusu için ihtiyaç duyulan belgelerin temini
 • Marka başvurusunun online yapılması
 • Marka başvurusunun şekli incelemesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılması tarafından hukuki açılardan incelenmesi
 • Marka başvurusunun Resmi Marka Bilteninde duyuru edilmesi
 • Marka Başvurusunun tescil belgesi ile koruma altına alınması